white dot

Prisoversigt

Transport, afgifter & gebyrer fra Netselskaber

På vegne af Netselskaberne og Energinet opkræver b.energy A/S nettariffer (transport), abonnement, gebyrer og elafgifter. Der er tale om en ren viderefakturering og vi har ingen fortjeneste på denne del af din faktura.

Transport og elafgifter

b.energy A/S viderefakturerer nettariffer, Netselskabernes abonnement, transport af el og elafgifter. Du kan se en oversigt over netselskabernes prislister på deres hjemmesider


Elafgifter

På vegne af Energinet og Netselskaberne opkræver b.energy A/S elafgifter, som er uafhængig af hvor du bor og dermed hvilket Netselskab, som leverer din strøm.


Transportomkostninger til Netselskaberne og Energinet

For mere detaljeret information om transmissionstariffer henviser vi til Energinet.dk. For nærmere beskrivelse af transportomkostninger og abonnement til Netselskaberne henviser vi til det Netselskab, som leverer strømmen i dit område. Der gælder særlige regler i forhold til erhvervskunder.

Du finder dit Netselskab her.

Transport:

Øre/kWh ekskl. moms

Øre/kWh inkl. moms

Transmissions nettarif, Energinet

5,80

7,25

Systemtarif, Energinet

5,40

6,75

Nettariff, netselskab*

32,20

40,25

Elafgift

69,70

87,13


* Nettariffen er oplyst ud fra Radius’ gennemsnitlige nettarrif pr. 1. februar 2023. Netselskabernes omkostninger påvirkes af elprisen, hvorfor tarriffen løbende justeres. Du kan læse mere om Radius’ justering her. Nettariffen afhænger af dit lokale Netselskab. Du kan finde dit Netselskab her.

Gebyrer

Som elhandelsselskab er b.energy A/S forpligtet til at opkræve gebyrer på vegne af dit Netselskab. Vi opkræver eksempelvis – uden tillæg - ”rykker for manglende selvaflæsning” eller ’’afbrydelse af el-forsyningen på grund af misligholdelse”.

I prislisten nedenfor ses den aktuelle oversigt over b.energy A/S’ gebyrprisliste. I de tilfælde, hvor opkrævningen foretages på vegne af Netselskab kan du finde Netselskabets pris på deres hjemmeside. Du finder dit Netselskab her.

Prisoversigt b.energy - privatkunder

Abonnementer:

Inkl. moms

Månedligt abonnement, b.flex (privatkunder)

Kr. 45,00

Månedligt abonnement, b.fixed (privatkunder)

Kr. 00,00

Øvrige gebyrer:

Inkl. moms

Tillæg

Kr. 0,225 pr. kWh

Oprettelsesgebyr, b.flex

Kr. 199,00

Oprettelsesgebyr, b.easy

Kr. 199,00

Flytteopgørelse eller ekstra opgørelse

Gratis

Udskrift af regningskopi

Gratis

Betalingsgebyrer:

Inkl. moms

Betalingsservice gebyr

kr. 9,50

Betaling via indbetalingskort

kr. 49,00

Betaling via MobilePay

Gratis

Manuel bankoverførsel

kr. 75,00

Ekstraordinær afregning

Gratis

Betalingsaftale

Kr. 99,00

Opkrævelse i forbindelse med udbetaling af tilgodehavende i forbindelse med slutafregning,
når betalingen foregå via bankoverførsel eller check (minimumsgrænse på 50 kr.)

Gratis

Rykkerskrivelser:

Inkl. moms

Rykkerskrivelse (rykker 1)

* Kr. 100,00

Rykkerskrivelse (rykker 2)

* Kr. 100,00

Inkassoadvisering

* Kr. 100,00

Gebyrer fra netselskab* + håndteringstillæg

Lukning og åbning af installation
Lukkebesøg med henblik på lukning – momsfri

Kr. 400,00

Fjernbetjent lukning – momsfri

Kr. 300,00

Genåbning normal arbejdstid mandag-torsdag kl. 8:00-15:00 og fredag kl. 8:00-12:00

Kr. 400,00

Genåbning uden for ovenstående tider

Kr. 800,00

Fjernbetjent genåbning

Kr. 220,00

Fogedforretning, udkørende*

Kr. 1.125,00

*+Faktiske omkostninger til foged og eventuel låsesmed ved udkørende fogedforretning

Efter regning

Betaling for diverse ydelser vedr. forbrugerafregning:

Inkl. moms

Rykker for manglende selvaflæsningskort

Kr. 70,00

Aflæsningsbesøg pga. manglende selvaflæsning

Kr. 240,00

Skønnet aflæsning

Kr. 65,00

Målergebyrer:

Inkl. moms

Målerundersøgelse på akkrediteret værksted (efter regning)

Efter regning

Målerundersøgelse på stedet

Kr. 1500,00

Nedtagning af måler

Kr. 575,00

Genopsætning af nedtaget måler

Kr. 550,00


* b.energy A/S forbeholder sig retten til at viderefakturere gebyrer fra dit el-netselskab, selvom de ikke fremgår af gebyrlisten. Der henvises til dit netselskabs prisliste for gebyrer.

Historiske kWh priser

b.energy A/S's kWh priser samt priser for transport, skatter & afgifter er baseret på historiske priser, udgivet af Forsyningstilsynet.

Priserne kan ligeledes findes på Forsyningstilsynets hjemmeside her.

Nedenfor ser du en oversigt over b.energy A/S's realiserede kWh priser. Alle beløber er afrundet til to decimaler.

Gennemsnitspriser for 2019

DK1
kr./kWh inkl. moms

DK2
kr./kWh inkl. moms

Gennemsnit
kr./kWh inkl. moms

Januar

0,53

0,54

0,54

Februar

0,46

0,47

0,47

Marts

0,37

0,39

0,38

April

0,42

0,43

0,43

Maj

0,41

0,41

0,41

Juni

0,37

0,37

0,37

Juli

0,42

0,42

0,42

August

0,41

0,43

0,42

September

0,39

0,41

0,40

Oktober

0,41

0,45

0,43

November

0,45

0,46

0,46

December

0,38

0,39

0,39

Gennemsnitspriser for 2020

DK1
kr./kWh inkl. moms

DK2
kr./kWh inkl. moms

Gennemsnit
kr./kWh inkl. moms

Januar

0,32

0,34

0,33

Februar

0,35

0,36

0,36

Marts

0,40

0,41

0,41

April

0,30

0,33

0,32

Maj

0,32

0,35

0,34

Juni

0,45

0,48

0,47

Juli

0,41

0,41

0,41

August

0,48

0,54

0,51

September

0,46

0,47

0,46

Oktober

0,35

0,36

0,35

November

0,38

0,49

0,43

December

0,42

0,47

0,45

Gennemsnitspriser for 2021

DK1
kr./kWh inkl. moms

DK2
kr./kWh inkl. moms

Gennemsnit
kr./kWh inkl. moms

Januar

0,52

0,53

0,53

Februar

0,51

0,58

0,53

Marts

0,49

0,51

0,50

April

0,52

0,52

0,52

Maj

0,58

0,59

0,59

Juni

0,76

0,76

0,76

Juli

0,82

0,83

0,83

August

0,84

0,86

0,85

September

1,37

1,35

1,36

Oktober

1,29

1,19

1,24

November

1,54

1,49

1,52

December

1,99

2,00

1,99

Gennemsnitspriser for 2022

DK1
kr./kWh inkl. moms

DK2
kr./kWh inkl. moms

Gennemsnit
kr./kWh inkl. moms

Januar

1,32

1,26

1,29

Februar

1,28

1,16

1,22

Marts

2,44

2,37

2,41

April

1,77

1,67

1,72

Maj

1,85

1,76

1,81

Juni

2,24

2,23

2,24

Juli

2,81

2,42

2.62

August

4,50

4,43

4,46

September

3,44

3,31

3,37

Oktober

2,22

2,22

2,22

November

2,20

2,25

2,22

December

3,03

3,03

3,03

Gennemsnitspriser for 2023

DK1
kr./kWh inkl. moms

DK2
kr./kWh inkl. moms

Gennemsnit
kr./kWh inkl. moms

Januar

2,05

1,93

1,99

Februar

2,10

1,94

2,02

Marts

1,99

1,91

1,95

April

1,22

1,10

1,16

Maj

1,01

0,94

0,98

Juni

1,19

1,18

1,18

Juli

0,93

0,93

0,93

August

1,13

1,13

1,13

Andre produkter

Nogle af vores produkter hører under særlige kampagner, rabatordninger mm. Ønsker du at høre mere om nedenstående, sidder vi klar i kunderservice til at hjælpe dig.

Produkt Pris Type Bindingsperiode

Andet

b.flex (10%)* 40,50 kr. + kostpris Privat Ingen binding

Se prisoversigt og
betingelser

* Du kan få 10% rabat ved at blive fordelskunde hos Blue For Sure ApS, det bliver man ved at have minimum 3 forsikringsprodukter, hvor en indboforsikring skal indgå.