white dot

Prisoversigt

Netpriser, afgifter & gebyrer

b.energy opkræver på vegne af os alle sammen og de el-producerende selskaber nettariffer, abonnementer, gebyrer og afgifter til staten mm.

Netpriser og afgifter

b.energy A/S viderefakturerer nettariffer, abonnementer og afgifter. Du kan se en oversigt over netselskabernes prislister på deres hjemmesider


Afgifter

b.energy opkræver på vegne af staten og Energinet.dk en række afgifter, der er uafhængig af dit el-netselskab.

For mere detaljeret information om Energinet.dk’s afgifter og evt. særlige forhold for erhvervskunder henvises til Energinet.dk’s hjemmeside.

Afgifterne gør sig gældende for 2022 og opdateres årligt.

Energinet.dk:

Øre/kWh ekskl. moms

Øre/kWh inkl. moms

Transmissions nettarif

4,90

6,13

Systemtarif

6,10

7,63

Balancetarif for forbrug

0,23

0,31

Staten:
Elafgift*

68,80

86,00

  • Herfra minimumsafgift

0,40


* Kunder med helårsbolig registreret med elvarme/varmepumpe kan få en reduktion af elafgiften på 100 øre inkl. moms på den del af forbruget, der er over 4.000 kWh.

Gebyrer

Da vi skal opkræve de gebyrer, som du normalt er blevet opkrævet af dit el-netselskab, er vi nødt til at tilføje et tillæg for håndtering af opkrævningen. Dette gælder eksempelvis ”rykker for manglende selvaflæsning” eller ’’afbrydelse af el-forsyningen på grund af misligholdelse”.

I prislisten nedenfor ses den aktuelle oversigt over b.energy A/S’ priser for gebyrer. I de tilfælde, hvor prisen er afhængig af dit el-netselskabs pris, kan du finde el-netselskabets pris på deres hjemmesider.

Prisoversigt b.energy - privatkunder

Abonnementer:

Inkl. moms

Månedligt abonnement, b.flex (privatkunder)

Kr. 45,00

Månedligt abonnement, b.easy (privatkunder)

Kr. 10,00

Øvrige gebyrer:

Inkl. moms

Oprettelsesgebyr, b.flex

Kr. 199,00

Oprettelsesgebyr, b.easy

Kr. 199.00

Flytteopgørelse eller ekstra opgørelse

Gratis

Udskrift af regningskopi

Gratis

Betalingsgebyrer:

Inkl. moms

Betalingsservice gebyr

kr. 6,25

Betaling via indbetalingskort

kr. 49,00

Betaling via MobilePay

Gratis

Manuel bankoverførsel

kr. 75,00

Ekstraordinær afregning

Gratis

Betalingsaftale

Kr. 99,00

Opkrævelse i forbindelse med udbetaling af tilgodehavende i forbindelse med slutafregning,
når betalingen foregå via bankoverførsel eller check (minimumsgrænse på 50 kr.)

Gratis

Rykkerskrivelser:

Inkl. moms

Rykkerskrivelse (rykker 1)

* Kr. 100,00

Rykkerskrivelse (rykker 2)

* Kr. 100,00

Inkassoadvisering

* Kr. 100,00

Gebyrer fra netselskab* + håndteringstillæg

Lukning og åbning af installation
Lukkebesøg med henblik på lukning – momsfri

Kr. 400,00

Fjernbetjent lukning – momsfri

Kr. 300,00

Genåbning normal arbejdstid mandag-torsdag kl. 8:00-15:00 og fredag kl. 8:00-12:00

Kr. 400,00

Genåbning uden for ovenstående tider

Kr. 800,00

Fjernbetjent genåbning

Kr. 220,00

Fogedforretning, udkørende*

Kr. 375,00

*+Faktiske omkostninger til foged og eventuel låsesmed ved udkørende fogedforretning

Efter regning

Betaling for diverse ydelser vedr. forbrugerafregning:

Inkl. moms

Rykker for manglende selvaflæsningskort

Kr. 70,00

Aflæsningsbesøg pga. manglende selvaflæsning

Kr. 240,00

Skønnet aflæsning

Kr. 65,00

Målergebyrer:

Inkl. moms

Målerundersøgelse på akkrediteret værksted (efter regning)

Efter regning

Målerundersøgelse på stedet

Kr. 1500,00

Nedtagning af måler

Kr. 575,00

Genopsætning af nedtaget måler

Kr. 550,00


* b.energy A/S forbeholder sig retten til at viderefakturere gebyrer fra dit el-netselskab, selvom de ikke fremgår af gebyrlisten. Der henvises til dit netselskabs prisliste for gebyrer.

Historiske kWh priser

b.energy A/S's kWh priser samt priser for transport, skatter & afgifter er baseret på historiske priser, udgivet af Forsyningstilsynet.

Priserne kan ligeledes findes på Forsyningstilsynets hjemmeside her.

Nedenfor ser du en oversigt over b.energy A/S's realiserede kWh priser. Alle beløber er afrundet til to decimaler.

Gennemsnitspriser for 2019

DK1
kr./kWh inkl. moms

DK2
kr./kWh inkl. moms

Gennemsnit
kr./kWh inkl. moms

Januar

0,53

0,54

0,54

Februar

0,46

0,47

0,47

Marts

0,37

0,39

0,38

April

0,42

0,43

0,43

Maj

0,41

0,41

0,41

Juni

0,37

0,37

0,37

Juli

0,42

0,42

0,42

August

0,41

0,43

0,42

September

0,39

0,41

0,40

Oktober

0,41

0,45

0,43

November

0,45

0,46

0,46

December

0,38

0,39

0,39

Gennemsnitspriser for 2020

DK1
kr./kWh inkl. moms

DK2
kr./kWh inkl. moms

Gennemsnit
kr./kWh inkl. moms

Januar

0,32

0,34

0,33

Februar

0,35

0,36

0,36

Marts

0,40

0,41

0,41

April

0,30

0,33

0,32

Maj

0,32

0,35

0,34

Juni

0,45

0,48

0,47

Juli

0,41

0,41

0,41

August

0,48

0,54

0,51

September

0,46

0,47

0,46

Oktober

0,35

0,36

0,35

November

0,38

0,49

0,43

December

0,42

0,47

0,45

Gennemsnitspriser for 2021

DK1
kr./kWh inkl. moms

DK2
kr./kWh inkl. moms

Gennemsnit
kr./kWh inkl. moms

Januar

0,52

0,53

0,53

Februar

0,51

0,58

0,53

Marts

0,49

0,51

0,50

April

0,52

0,52

0,52

Maj

0,58

0,59

0,59

Juni

0,76

0,76

0,76

Juli

0,82

0,83

0,83

August

0,84

0,86

0,85

September

1,37

1,35

1,36

Oktober

1,29

1,19

1,24

November

1,54

1,49

1,52

December

1,99

2,00

1,99

Gennemsnitspriser for 2022

DK1
kr./kWh inkl. moms

DK2
kr./kWh inkl. moms

Gennemsnit
kr./kWh inkl. moms

Januar

1,32

1,26

1,29

Februar

1,28

1,16

1,22

Marts

2,44

2,37

2,41

April

1,77

1,67

1,72

Maj

1,85

1,76

1,81

Juni

2,24

2,23

2,24

Juli

2,81

2,42

2.62

August

4,50

4,43

4,46

September

3,44

3,31

3,37

Oktober

2,22

2,22

2,22

November

2,20

2,25

2,22

December

3,03

3,03

3,03

Andre produkter

Nogle af vores produkter hører under særlige kampagner, rabatordninger mm. Ønsker du at høre mere om nedenstående, sidder vi klar i kunderservice til at hjælpe dig.

Produkt Pris Type Bindingsperiode

Andet

b.flex (10%)* 40,50 kr. + kostpris Privat Ingen binding

Se prisoversigt og
betingelser

* Du kan få 10% rabat ved at blive fordelskunde hos Blue For Sure ApS, det bliver man ved at have minimum 3 forsikringsprodukter, hvor en indboforsikring skal indgå.