white dot

Om b.energy

Hvem er vi?

Elselskaberne forsyner os danskere med strøm. Men selvom det er et produkt, vi alle køber, er det for de fleste et svært forståeligt produkt. Det bliver kommunikeret alt for teknisk og kompliceret, med regninger der er svære at gennemskue. Dette vil vi gerne lave om på, ved bl.a. at skabe enkle og forståelige forklaringer og gennemskuelige regninger til vores kunder.

Den strøm, der kommer ud af din stikkontakt, ved ikke, om den er grøn eller sort. Effekten er altid den samme, når du tænder på kontakten. Men der er forskel på, hvilke producenter du støtter med din elregning.

Vi har den overbevisning, at vi mennesker ikke er ligeglade med, hvordan vores strøm er produceret! Kul, olie og gas producerer store mængder CO2 og anden luftforurening, som 95% af verdens klimaeksperter er enige om, er den direkte årsag til de klimaforandringer, vi oplever. Og disse vil kun blive værre med tiden, hvis vi ikke gør noget ved nu!

Derfor vil vi sælge strøm, der udelukkende støtter de vedvarende strømproducenter, og de nyeste sol- og vindanlæg. Vi vil med andre ord stå for den gode energi.

Vi vil sikre, at vores kunder CO2 impact fra elforbrug ikke blot kompenseres, men giver overskud.

Mission

b.energys mission er at levere klimakærlige og bæredygtige løsninger til familier og husstande i samarbejde med ambitiøse aktører i sportens verden og specialister i grøn omstilling.

Vision

b.energys vision er en bekymringsfri fremtid drevet af den grønne omstilling.