white dot

Indefrysningsordning

På denne side kan du blive klogere på, hvordan Statens Indefrysningsordning fungerer,
og hvad det helt konkret betyder for dig, hvis du vælger at benytte dig af ordningen.

Hvad er Indefrysningsordningen?

På baggrund af de stigende energipriser har Folketinget vedtaget en lov om en indfrysningsordning for de stigende energipriser. Det betyder, at der indføres et prisloft på din elregning i en indefrysningsperiode. Denne indefrysningsperiode løber i 12 måneder fra 1. november 2022 til 31. oktober 2023.

Indefrysningen betyder, at du som forbruger har mulighed for at udskyde betaling for en del af dit elforbrug i perioden. Du kan udskyde den del af din elregning, som overstiger prisloftet på selve strømmen. For elregninger er prisloftet fastsat til 0,80 kr./kWh ekskl. moms. Prisloftet er fastsat i forhold til den rene kWh-pris og påvirker dermed ikke betaling af transport, afgifter eller betalingen af moms. Den del af din elregning, hvor betalingen udskydes, laves i stedet om til et lån, som du skal tilbagebetale fra 1. november 2024.

Sådan fungerer Indefrysningsordningen

Indefrysning

1. nov 2022 – 1. nov 2023
I denne periode kan du udskyde betalingen af en del af din elregning, som i stedet indefryses som lån.

Afdragsfrihed

1. nov. 2023 – 1. nov. 2024
I denne periode er der afdragsfrihed på det indefrosne beløb/lånet.

Afbetaling

1. nov 2024 – 1. nov. 2028
Her kan du enten afdrage på dit lån eller betale det ud.

Fordele og ulemper Indefrysningsordningen

Du skal være opmærksom på, at der er både fordele og ulemper ved at gøre brug af Indefrysningsordningen. Er du i tvivl om, hvad der er det rigtige at gøre i lige netop din situation anbefaler vi, at du rådfører dig med din bank.

Fordele

Ulemper

Dit månedlige rådighedsbeløb forøges med den del af regningen som indefryses og belånes.

Dit lån skal betales tilbage, men først fra 1. november 2024 og til en relativ lav rente på 2%, hvis du er privatkunde og 4,55%, hvis du er en erhvervskunde.

”Cash is king” – er et gammelt, men vist råd i krisetider. Det er bedre at have penge i hånden eller mangle dem.

Med andre ord: hvis din økonomi er presset eller du forventer, at den bliver presset kan det være en god ide at bruge ordningen.

Selvom du måske ikke lige har behov kan du altid lægge pengene til side til senere.

Gæld er stadig gæld og skal betales tilbage på et tidspunkt. Men 2% i rente for en økonomisk sikkerhed er en lille pris at betale på kort sigt.

Inflation er høj lige nu (næsten 10% i august 2022). Normalt vil en stigende inflation medføre stigende renter. MEN renten er fastsat til 2% af staten og ændres ikke. Dermed er dette ikke en risiko for dig.

Men har du gæld, er inflation en overset fordel. Uanset om du har bolig-, bil, forbrugsgæld eller her gæld til el, kan du se værdien af din restgæld udhules måned for måned.

Fordelen består i, at din gæld er fast i kroner. Når inflationen og altså priserne stiger med 9% procent, stiger din gæld ikke. Gældens ’byrde’ skrumper i størrelse, og det er svært at klage over.

For at forstå, hvorfor inflationen letter gælden, kan man stille et spørgsmål.

Vil du have 1.000 kr. i dag eller 1.000 kr. om ti år? Hvad vælger du? De fleste vælger 1.000 kr. i dag, og det har de ret i. Ser vi på de seneste ti års inflation, var den samlet set på næsten 10%. Ti år efter er de 1.000 kr. kun ca. 900 kr. værd.

Har du meget gæld i forvejen kan yderligere gæld selvfølgelig være en stor belastning. Men hvis dette er tilfældet er det vigtigt at du især overvejer om denne hjælpepakke kan sikre, at du kan beholde din bolig og eller job således at du forsat kan tjene penge.

Hvis du er i denne situation anbefaler vi, at du rådfører dig med din bank således at du kan få den samlede og rigtige rådgivning til din situation.

Indefrysningsordningen i detaljer

Gældens stiftelse

 • Indefrysningsperioden løber i 12 måneder, hvor man som forbruger kan indefryse den del af elregningen, som vedrører den rene strøm der overstiger 1,00 kr. pr. kWh.
 • Efter indefrysningsperioden vil de beløb, der løbende er blevet indefrosset, blive opgjort som en samlet gæld til os - dit energiselskab.

Afdragsfrihed

 • Der gives henstand på 12 måneder efter udløbet af indefrysningsperioden.
  • Der er således 12 måneders afdragsfrihed, hvor du ikke skal afdrage på den indefrosne gæld.
  • Der tilskrives renter på den indefrosne gæld. Rentesatsen fastsættes af Staten og udgør 2% pr. år fra indfrysningstidspunktet.

Afdrag og gældsafvikling

 • Du skal efter de 12 måneders afdragsfrihed tage stilling til, om du vil afvikle den fulde indefrosne gæld med det samme, eller om du vil afvikle den over en 4-årig periode.
  • Afdrag over en 4-årig periode skal ske med lige store månedlige eller kvartalsvise betalinger.
  • Har du valgt at afvikle gælden over en 4-årig periode, kan du til enhver tid indfri den resterende indefrosne gæld.

Det skal du være opmærksom på vedr. Indefrysningsordningen

En anmodning om indefrysning er ikke bindende. Det er altså muligt at træde ud af ordningen før indefrysningsperioden er udløbet.

 • Du vil både få indefrosset beløb på acontofakturaer og opgørelser, hvis den gennemsnitlige pris overstiger 0,80 kr. pr. kWh ekskl. moms.
 • For husholdningsforbrugere fastsættes en rentesats på 2%. Der påløber renter fra tidspunktet fra første indefrysning, hvorefter renterne tilskrives årligt bagudrettet.

Bliv klogere på Indefrysningsordningen

Siden Folketinget vedtog Indefrysningsordningen, der blandt andet giver mulighed for indefrysning af energiregningen, har vi arbejdet intensivt og tæt sammen med IT-virksomhederne CUBS og Debbie Collect for at finde den helt rette IT-løsning til tilmelding af ordningen.

Fra 1. november kan du som b.energy-kunde nemt og enkelt tilmelde dig ordningen på b.energy eller via tilsendte link i e-mail eller på SMS.

Skal være nemt for kunderne
Det er vigtigt for os, at det bliver nemt for dig, hvis du ønsker at tilmelde dig Indefrysningsordningen. Derfor er vi glade for, at du fra 1. november blot kan tilmelde dig ordningen her på siden.

Løsningen for tilmelding er således på plads, og vi er nu i gang med at få de sidste detaljer for ordningen på plads, så vores IT-systemer er klar til at løfte opgaven, der strækker sig over de kommende seks år.

Du kan læse mere om den aktuelle situation på energimarkedet, og hvordan du kan spare på energien på Green Power Denmarks særlige side om energipriser.

Du kan læse mere om regeringens aftale og detaljerne vedr. Indefrysningsordningen på disse sider:

Seneste nyt

BEMÆRK: Din faktura udstedt i oktober forfalder tirsdag d. 1. november 2022, men vi da vi ved, at nogle af vores kunder ønsker at gøre brug af indefrysningsordningen, har vi besluttet at udskyde vores rykkerkørsel nogle dage. Det har vi gjort, fordi vi ønsker at vores kunder får tid til at tilmelde sig Indefrysningsordningen og dermed få fakturaen udstedt i oktober til at indgå i ordningen.

 • 1. november 2022: Du kan tilmelde dig ordningen her på siden.

 • 7. november 2022: Det er ikke alle, der ønsker at benytte sig af Indefrysningsordningen. Men hvis du gør, og du samtidig ønsker at lade oktoberregningen indgå, skal du ikke betale denne regning, men senest 7. november 2022 tilmelde dig Indefrysningsordningen her på siden.

  Betaler du via Betalingsservice skal du samtidig huske at afmelde betalingen i din netbank senest 7. november 2022.

Yderligere information:

 • 31. oktober og de kommende dage: Vi forventer, at alle detaljer omkring Indefrysningsordningen vil være helt på plads i løbet af få dage. Desværre er lovgivningen ikke endelig på nuværende, men vi vil holde nærværende hjemmeside opdateret med seneste nyt og sikre os, at du får besked så snart der er nyt, hvis du skriver dig op til at modtage information herom. Vi forventer, at vi hurtigst muligt modtager information om, hvilke kriterier der præcist gælder for ordningen, og dermed kan vi forklare dig alle detaljerne og udstede en opdateret faktura, hvoraf indefrysningen vil fremgå.

Ofte stillede spørgsmål

I hvilken periode kan jeg indefryse dele af min elregning?

Du kan indefryse den del af din elregning, hvor den gennemsnitlige pris pr. kWh ekskl. moms, tariffer og afgifter overstiger 0,80 kr. pr. kWh for de fakturaer du modtager i perioden 1. november 2022 frem til 31. oktober 2023.

Hvad skal jeg betale i rente for indefrysningen?

I den lov der er vedtaget af Folketinget, fremgår det, at private forbrugere skal betale en årlig rente på 2 %. Virksomheder skal betale 4,4 % i rente om året. Renten beregnes fra forfaldsdatoen for den regning, hvor en del af elregningen er indefrosset. Renterne tilskrives bagudrettet, første gang d. 31. oktober 2023 og herefter månedligt i de efterfølgende 12 måneder.

Skal jeg betale gebyr for at være tilmeldt Indefrysningsordningen?

b.energy opkræver et gebyr til at dække de faktiske omkostninger til Indefrysningsordningen. b.energy har derfor ingen fortjeneste på dette.

Tilmelding til ordningen koster et oprettelsesgebyr på 199 kr. inkl. moms. Efterfølgende koster det 29 kr. inkl. moms pr. måned. Vælger du at afmelde ordningen, vil du blive opkrævet de resterende månedlige gebyrer fra afmeldingstidspunktet frem til den 31. oktober 2024. I forbindelse med indfrielse af den indefrosne saldo, vil opkrævningen blive tillagt almindelige betalingsgebyrer i henhold til valgt betalingsmetode - f.eks. er kortbetalinger gebyrfri. Der opkræves et fast månedligt gebyr på 12,50 kr. i afdragsperioden fra 1. november 2024.

Ønsker du at få indefrosset energiregninger, der er udstedt efter 1. november 2022, og hvor forfaldsdatoen er overskredet, koster det et gebyr på 199,00 kr. inkl. moms.

Er denne måneds gennemsnitlige elpris pr. kWh over 0,80 kr. pr. kWh ekskl. moms, vil oprettelsesgebyret blive indefrosset.

Såfremt de månedlige gebyrer stiger, gives 3 måneders varsel på din månedlige faktura.

Hvordan beregnes prisloftet?

b.energy beregner prisloftet i forbindelse med hver månedsfakturering. På hver faktura beregnes den gennemsnitlige elpris eksklusive afgifter, tariffer og moms. Herefter kan indefrysningsbeløbet blive beregnet som antal kWh * den gennemsnitlige elpris fratrukket prisloftet på 0,80 kr. pr. kWh.

Hvordan kan jeg afvikle min indefrosne saldo?

Du kan altid afmelde dig Indefrysningsordningen igen. Det gør du via portalen hos Debbie Collect. Herefter vil b.energy opgøre saldoen og bede dig vælge, hvordan du ønsker at afvikle den. Du kan enten afdrage det fulde beløb med det samme eller alternativt beslutte at afdrage i 48 rater efter den 31. oktober 2024. Hvis du beslutter dig for at vente og afdrage i rater, vil der påløbe renter på saldoen frem til den er fuldt afviklet.

Selv hvis du i første omgang beslutter dig for at vente, kan du altid på et senere tidspunkt beslutte dig for at afvikle det fulde beløb i et afdrag.

Hvad sker der hvis jeg ikke betaler mine afdrag?

Betaler du ikke dine afdrag har du misligholdt indefrysningsaftalen. Ved manglende betaling rykker b.energy dig for betalingen. Har du ikke betalt efter to rykkere, skal b.energy overdrage saldoen til Gældsstyrelsen, der herefter vil inddrive gælden på vegne af Erhvervsstyrelsen.

Kan jeg afmelde mig Indefrysningsordningen?

Ja, du kan altid afmelde dig ordningen og indtil 31. oktober 2023 igen tilmelde dig. Vælger du at afmelde ordningen, vil du blive opkrævet de resterende månedlige gebyrer fra afmeldingstidspunktet frem til den 31. oktober 2024. Hvis du afmelder dig ordningen, skal du tage stilling til om du straks vil indfri saldoen, eller om den skal afdrages over 4 år efter den 31. oktober 2024. Vælger du igen at tilmelde dig ordningen, koster det et nyt oprettelsesgebyr på 199 kr. inkl. moms.

Virksomheder kan på koncernniveau maksimalt få indefrosset energiudgifter til el, gas og varme for 15 mio. kr. Det er virksomheden selv der er forpligtet til at holde sig under beløbsgrænsen, og hvis den overskrides afmelde ordningen til b.energy.

Hvad sker der med saldoen, hvis jeg flytter eller skifter elselskab?

b.energy skal ved fraflytning eller leverandørskifte opgøre saldoen. Ved fraflytning kan vi træffe aftale om ordningen videreføres på den nye adresse. Ønsker du ikke at videreføre aftalen eller skifter du leverandør, skal du tage stilling til om du vil straks vil indfri saldoen, eller om den skal afdrages over 4 år efter den 31. oktober 2024.

Ønsker du at tilmelde dig Indefrysningsordningen?

Du kan skrive dig op til Indefrysningsordning via knappen herunder. Når du trykker på knappen føres du til et andet website, hvor du skal logge ind med MitID eller NemID for at påbegynde tilmelding.

Tilmeld dig ordningen